หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยวน สระบุรี
ถนนสายสระบุรี-ปากบาง บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18160, Saraburi
+66 89 900 6248
+66 87 122 8087
+66 36 725 224
kittimadittaclue@gmail.com
http://www.museumthailand.com/museum-detail.php?m=296
https://cultural-center-396.business.site/
Banquet hall

หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยวน สระบุรี - venue in Saraburi

Special features

Private parking is unavailable
Guest rooms available

Well suited for

All